สมเด็จพระสันตะปาปา

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปา

พระสันตะปาปาองค์แรก : นักบุญเปโตร

      นักบุญเปโตร (ปีเตอร์) เดิมชื่อ ไซมอน (Simoon ben Jonah/BarJonah, Simon Peter, Cephas and Kepha) เป็นชาวประมงคนหนึ่งของตำบลเบทไซดา (Bethsaida) แต่ว่าต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม (Capernaum) นักบุญแอนดรูว์ น้องชายของท่านได้เป็นคนแนะนำให้ท่านติดตามพระเยซูเจ้า และอาจเป็นนักบุญยอห์น บัปติสต์ ที่ได้เป็นผู้ตระเตรียมจิตใจของท่าน สำหรับการพบปะครั้งสำคัญของท่านกับพระเยซู

      พระเยซูทรงได้เปลี่ยนชื่อท่านใหม่และทรงเรียกว่า “เปโตร” ซึ่งแปลว่า “ศิลา” ครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสถามท่านว่า “ท่านคิดว่าเราเป็นใคร” และเปโตรได้ทูลว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเป็นเจ้า” พระเยซูจึงตรัสว่า “เราจะตั้งท่านเป็นหัวหน้าแทนเรา ทั้งจะมอบกุญแจอาณาจักรแห่งเมืองสวรรค์” สัญลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดในภาพคือ มือของท่านมีลูกกุญแจ

      นักบุญเปโตร เป็นพยานบุคคลแรก ๆ ผู้หนึ่งที่ได้แลเห็นพระคูหาว่างเปล่าของพระอาจารย์ และได้รับการประจักษ์มาขององค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ หลังจากที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว ท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำบรรดาคริสตชน ได้ประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูเจ้า และท่านเองเป็นคนแรกที่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเปิดพระศาสนจักรไปสู่พวกคนต่างชาติ ต่อเมื่อนักบุญเปโตร ได้มาที่กรุงโรม ท่านจึงจะได้กลายเป็นอัครธรรมฑูตของทุก ๆ คน และได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างครบถ้วนคือเป็น “ศิลาหัวมุม” ของพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าโดยรวมชาวยิว และคนต่างศาสนาให้เข้ามาอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และท่านได้ประทับตราภารกิจหน้าที่นี้ด้วยการหลั่งโลหิตของท่าน ตามแบบพระอาจารย์พระศาสนจักรคาทอลิกถือว่าท่านเป็นพระสันตะปาปาองค์แรก ท่านได้ถูกจับตรึงกางเขน และท่านได้ขอร้องให้เอาศีรษะทิ่มลงหิน โดยกล่าวว่า ท่านไม่สมควรที่จะตายในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้าพระอาจารย์

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

      สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงมีพระนามเดิมว่า คารอล วอยตีวา เกิดเมื่อ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1920 ที่เมืองจากีลลอนส์ ในครอบครัวที่พ่อเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทัพ

      ในวัยหนุ่ม คารอล ทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับการเล่นกีฬา ทั้งฟุตบอลและสกี หลงใหลกับการนั่งชมการแสดงในโรงละคร เคยเป็นทั้งนักเขียนบทและนักแสดงมาแล้ว ครั้งหนึ่งฝันว่าจะเป็นนักแสดง...ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างที่โปแลนด์ถูกทหารนาซีครอบครองอยู่นั้น เขาคุ้นเคยกับชุมชนชาวยิว ซึ่งตอนนั้นเขาทำงานในเมืองและโรงงานเคมี อย่างไรก็ตาม ต่อมาเขาก็สนใจในการศึกษาด้านเทววิทยา จนตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกในปี ค.ศ. 1946 และก็สอนวิชาจริยศาสตร์ใน มหาวิทยาลัยจากีลลอนส์ ในเมืองคราโกว จากนั้นได้รับเลือกให้เป็นพระอัครสังฆราช แห่งคราโกว ในปี ค.ศ. 1964 และเป็นคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1967

      ทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978 เป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนคนแรกในรอบ 455 ปี และเป็นพระสันตะปาปาคนแรกที่เป็นชาวโปแลนด์ รวมทั้งยังเป็นพระสันตะปาปาที่อายุน้อยที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20

      พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน พระองค์ทางเดินทางรอบโลกเพื่อเยี่ยมคริสตชน มากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ทรงต่อต้านกระแสทุนนิยมที่ไร้ขอบเขต การกดขี่ทางการเมือง ยืนกรานในการต่อต้านการทำแท้ง และปกป้องวิถีทางของศาสนจักรในเรื่องเพศของมนุษย์ พระองค์ท่านได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 คติพจน์ประจำใจของพระองค์ คือ “ทุกอย่างเพื่อพระองค์”