แผนที่

ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ อาคารปิติบำเพ็ญ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่ตั้ง

19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์

สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

02-6755304-12 ต่อ 4101

เว็บไซต์

ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์