สวนสาทร

สวนสาทรเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

สวนสาทรเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

สวนสาทรเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยมี ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคุณวรรณวิภา รัตนผล ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสมคาด สืบตระกูล เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอธิคม ประเทืองสิน ผู้อำนวยการเขตสาทร ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มเจ้าพระยา สภาวัฒนธรรม เขตสาทร ชมรมกายบริหาร ชมรมแอโรบิค สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชน ร่วมในพิธี

สวนสาทรเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อความร่มเย็น เป็นสุขของประชาชนชาวไทย โดยได้รับความร่วมมือจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อนุญาตให้กรุงเทพมหานครเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ บริเวณถนนสาทรใต้ ถึงซอยโรงน้ำแข็ง พื้นที่ประมาณ ๒๘๘ ตารางวา เพื่อปรับปรุงเป็นสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๔๒ - พ.ค. ๒๕๔๓ ภายในสวนแห่งนี้ประกอบด้วยที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย ลานแอโรบิค ต้นไม้นานาชนิด ให้ความร่มรื่นสวยงาม อันเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มสวนสาธารณะ ลานกีฬา ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นสวนสาทรเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาแห่งนี้ นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ ให้เป็นปอดของชาวสาทร ทำให้เขตสาทรเป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น และเพื่อให้สวนสาทรเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เป็นสถานที่สวยงามร่มรื่นพรั่งพร้อมไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด คู่กับเขตสาทร ตลอดไปขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันดูแล และบำรุงรักษาให้สวนสาทรฯ อยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นนี้ตลอดไป

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ตั้งอยู่บริเวณฯใต้ทางด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสาทรใต้ สำนักงานเขตสาทร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ มีสวนขนาดย่อม และเก้าอี้สำหรับพักผ่อน นอกจากนั้นยังมีลู่วิ่งสำหรับออกกำลังกายด้วย สวนแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.