ชีวประวัติ

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศึกฤทธิ์ ปราโมช

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศึกฤทธิ์ ปราโมช

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ เวลา ๐๗.๒๐ ในเรือที่ลอยในอยู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบ้านม้า อำเภออินบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นโอรสของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ กับหม่อมแดง (บุนนาค)

เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียน Trent college และศึกษาวิชาปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่ The Queen’s college มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดประเทศอังกฤษสำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโท ต่อมาได้รับปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เริ่มเข้ารับราชการที่กรมสรรพกรซึ่งต่อมาเป็นเลขานุการสงครางอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาได้เข้ารับราชการทหาร ได้รับยศนายสิบตรี (ภายหลังได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็นพลตรี ทหารราชองค์รักษ์พิเศษ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๑) ต่อจากนั้นรัฐบาลได้ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้น ท่านจึงเข้าทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้ว่าการ และหัวหน้าฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การจำกัด

ท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคแรกในเมืองไทยชื่อ “พรรคก้าวหน้า” เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๘๙ ต่อจากนั้นได้ร่วมในคณะผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ และได้ตั้งพรรคกิจสังคม ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากการเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ทำให้ไม่มีเสถียรภาพและต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน ท่านจึงยุบสภาพผู้แทนราษฎรในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙

ภายหลังท่านได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคกิจสังคมและได้ยุติบทบาททางการเมือง ที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสมัชชาแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติ ใช้ชีวิตสงบเงียบ ณ บ้านพักซอยสวนพลู ท่านชอบเขียนบทความ แต่งหนังสือ, แปลหนังสือ, แต่งเรื่องสั้นและนวนิยายได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาชาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๒๘

พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ถึงแก่สัญกรรมวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมอายุได้ ๘๔ปีเศษ