วัดเซนต์หลุยส์

วัดเซนต์หลุยส์

วัดเซนต์หลุยส์

      วัดเซนต์หลุยส์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยพระสังฆราชหลุยส์ โซแรง เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ และต่อมาได้สร้างโรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป

      หลังจากคุณพ่อหลุยส์ โซแรง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชปกครองมิสซังกรุงเทพต่อจากพระสังฆราช เรอเน แปร์รอส แล้ว ท่านได้ย้ายบ้านพักจากวัดอัสสัมชัญมาสร้างที่บริเวณที่เป็นสำนักพระสมณทูตในปัจจุบันและได้สังเกตุว่ามีคริสตังที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจำนวนมาก และต้องไปร่วมพิธีกรรมที่วัดอื่นๆ ท่านจึงตั้งใจจะสร้างวัดในที่ดินที่พระสังฆราชา หลุยส์ เวย์ กับคุณพ่อหลุยส์ โรมิเออ ซื้อไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๘ โดยท่านทั้งสองก็ตั้งใจจะให้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ตั้งของวัดขนาดใหญ่ในอนาคต ดังนั้น ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงได้มีพิธีเสกไม้กางเขนปักไว้ตรงที่จะก่อสร้างพระแท่น แล้วดำเนินการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จต่อมาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๐ พระสังฆราช หลุยส์ โซแรง ได้แต่งตั้งคุณพ่อ มิเชล ลังเยร์ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ ปกครองดูแลวัดและคริสตชนชาวจีนในระแวกวัดและชาวต่างชาติที่มาติดต่อ นอกจากนี้ ท่านยังได้สร้างโรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ มาสร้างโรงเรียนวิริยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แต่งตั้งพระไทยให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโดยมี คุณพ่ออันเดร ลออ สังขรัตน์ เป็นเจ้าอาวาสพระไทยองค์แรก จนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐) คือ คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ซึ่งแม้กาลเวลาผ่านไป ความเจริญของสาทรพัฒนาขึ้นมากเพียงใด วัดเซนต์หลุยส์ก็ยังคงอยู่คู่กันไปนานเท่านาน

      วัดเซนต์หลุยส์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕/๒ ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร