พระคาร์ดินัล

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

      พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เกิดวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1929 ที่หมู่บ้านวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม เป็นบุตรของยอแซฟ ยู่ฮง และมารีอา เคลือบ กิจบุญชู พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เดิมชื่อ “ฮั่วเซี้ยง” ถือกำเนิดจากครอบครัวคริสตชนสามัญ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2473 ท่านเป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน นับเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งของวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าอย่างมาก

      ท่านได้ใกล้ชิดวัดมาตั้งแต่เด็กโดยมีหน้าที่ช่วยมิสซาสม่ำเสมอ ท่านจึงต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อไปวัดทุกเช้า เพื่อช่วยมิสซา และในวัยเด็กท่านเป็นสมาชิกของคณะพลศีล โดยได้รับความรักเอ็นดูจากรุ่นพี่ๆ เพราะท่านเป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริง ยิ้มเสมอ และเป็นที่รักของรุ่นน้องๆ แต่ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดคือ ความโดดเด่นทางจรรยา คือ มีความศรัทธาและมีความอ่อนน้อมสุภาพเสมอ

      จนกระทั่งคุณครูสุทิน เต่งตระกูล คุณครูคนหนึ่งของท่านในสมัยเด็กถึงกับออกปากกับผู้ปกครองของเด็กชายฮั่วเซี้ยงว่า “น่าจะให้บวชเรียนเป็นพระสงฆ์ เพราะมีนิสัยเหมาะมาก แม้แต่คุณพ่อลาร์เก และคุณพ่อยอลี ก็เห็นเช่นเดียวกันในเรื่องความเด่นชัดเรื่องนี้ของท่าน” และในที่สุด ด.ช.ฮั่วเซียง จึงตัดสินใจเดินตามรอยของผู้เป็นลุง (คุณพ่อ เทโอฟิล) เข้าบ้านเณรที่บ้านเณรศรีราชาตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบเท่านั้น เมื่อเรียนจบที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพรานแล้ว ในปี ค.ศ. 1940 ก็ได้เข้าศึกษาต่อที่สามเณรราลัย พระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี แล้วย้ายไปศึกษาที่สามเณรราลัยบางช้าง ราชบุรี อีก 4 ปีต่อมา จึงย้ายกลับมาเรียนต่อที่ศรีราชา

      ในปี ค.ศ. 1953 ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม จบปริญญาโท สาขาปรัชญาและเทววิทยา ใช้เวลาศึกษารวม 7 ปี ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ที่บ้านเณรปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม โดยพระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน พร้อมกับพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง

เครื่องหมายประจำตัว พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

      - กางเขนปลายดาบ คือ พระคริสตธรรมและความเชื่อ เป็นเครื่องประหารบาปร้าย

      - งูที่ปลายดาบทะเล หมายถึง ทำลายบาปร้าย

      - รูปสามเหลี่ยม แทนพระตรีเอกภาพ

      - สะพานที่ทอดไปข้างหน้า เหนือระลอกคลื่น คือ ชีวิตใหม่ ในพระคริสต์ที่ทอดไปสู่จุดหมายชีวิตฝ่ายวิญญาณ

      - คลื่น หมายถึง อุปสรรค และสิ่งรบกวนทั้งหลายที่ต้องเอาชนะด้วยความมั่นคง ดุจสะพานแข็งที่ทอดข้ามไปเหนือคลื่น

      - เทียน คือ สัญลักษณ์แห่งความรอด

      - สีม่วงแทนวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันเกิดของพระคุณเจ้า ฯ ขณะเดียวกันถือว่าเป็นสีของความทุกข์ เปรียบได้กับการเดินผ่านความทุกข์ ไปสู่ความรอดอันสุกใสเป็นสีทองอำไพ รูปโล่ด้ามถือและมีข้อความคติธรรมที่ด้ามว่า “ผ่านความทุกข์ทรมาน ไปสู่แสงสว่าง” แสดงนัยว่า ความหมายต่าง ๆ และคติธรรมเปรียบประดุจแว่นส่องวิถีชีวิต

      - พู่ยศเป็นกรอบนอก บ่งถึงการผ่านลำดับสมณศักดิ์ต่าง ๆ มาสู้สมศักดิ์คาร์ดินัล

      - มาลาปีกกว้าง คือ เครื่องหมายยศ

      - กางเขนร้อน หมายถึง ความเป็นพระศาสนจักรท้องถิ่น และความเป็นพระศาสนจักรสากล

      - เครื่องหมายประจำตัวของพระคุณเจ้า ฯ ประกอบขึ้นด้วยเส้นตรงทั้งสิ้น หมายถึง ความมีจิตใจเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ ในชีวิตของพระคุณเจ้า ฯ

เหตุการณ์สำคัญในชีวิต

      3 มี.ค. 1973 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

      3 มิ.ย. 1973 ได้รับอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบตำแหน่งต่อจากพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย

      ค.ศ. 1979-2001 เป็นประธานสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพอินโดจีน เช่น เขมร เวียดนาม ซึ่งเข้ามาในประเทศไทย

      ค.ศ. 1982 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (เอฟเอบีซี) ครั้ง ที่ 4 ที่บ้านเณรแสงธรรม สามพราน นครปฐม

      30 ธ.ค. 1982 สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงมีพระสมณสาส์นแจ้งเป็นการภายในให้ทราบว่า ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะพระคาร์ดินัล แห่งพระศาสนจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1983

      5 ม.ค. 1983 มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะพระคาร์ดินัล(นับเป็นพระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศไทย)

      2 ก.พ. 1983 พิธีสถาปนาสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ท่ามกลางคณะพระคาร์ดินัล คณะทูตานุทูตและคริสตศาสนิกชน โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม นครรัฐวาติกัน

      10-11 พ.ค. 1984 เป็นประธาน คณะกรรมการจัดการพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ฝ่ายพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายรัฐบาล

      20 ธ.ค. 1984 ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ (หิรัญสมโภช)

      25 ก.พ. 1989 ป่วย เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

      มิ.ย. 1998 ฉลองครบรอบ 25 ปี ในการดำรงตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

      3 - 12 ม.ค. 2000 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (เอฟเอบีซี) ในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

      9 ม.ค. 2000 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานฉลองฝ่ายพระศาสนจักรคาทอลิก ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา

      ม.ค. 2000 โอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2000 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดอาคารร้อยปีบารมีบุญซึ่งเป็นอาคารสูง 24 ชั้น

      5 มี.ค. 2000 ร่วมพิธีสถาปนาคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี ณ ลานมหาวิหาร นักบุญเปโตร วาติกัน ท่านในฐานะเป็นผู้เสนอเรื่องนี้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

      15 ก.ย. 2001 เสกอาคารร้อยปีบารมีบุญ (ตึกใหม่ 24 ชั้น) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

      5-25 เม.ย. 2005 ร่วมพิธีปลงพระศพ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และในฐานะพระคาร์ดินัล ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่

      2 ก.พ. 2008 ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

      16 พ.ค. 2008 เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 “อัล ลิมินา” (ad Limina Apostolorum) ร่วมกับสภาพระสังฆราชคาทอลิก แห่งประเทศไทย

      14 พ.ค. 2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้อนุมัติลาออกจากการเป็นประมุข อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้พักอยู่ที่บ้านอัมราฮัม สามพราน นครปฐม

      20 ธ.ค. 2009 ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการเป็นพระสงฆ์

      24 ม.ค. 2013 ฉลองครบ 7 รอบ (อายุ 84 ปี) ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

      3-17 มี.ค. 2013 ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์ใหม่ ในฐานะพระคาร์ดินัล (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) ประมุขพระศาสนจักรคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ลำดับที่ 266

      ปัจจุบันพักอยู่ที่บ้านอับราฮัม สามพราน นครปฐม