สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง)

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) ถนนเจริญราษฎร์

โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) เป็นโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บนเนื้อที่ ๗ ไร่ โดยการพัฒนาสุสานเก่าที่มีสภาพรกร้างให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลัก ๕ ประการ คือ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา แก้ปัญหาพื้นที่รกร้างอันเป็นแหล่งมั่วสุม เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับมลภาวะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน กระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยเริ่มดำเนินการปรับสถานที่ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๐ และเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน ๒๕๕๑

ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วยสนามเด็กเล่น สนามเปตอง ลานกีฬา สถานีออกกำลังกาย และศาลาพักผ่อน รายล้อม ด้วยพรรณไม้นานาชนิด มอบความร่มเย็น เพื่อให้เยาวชนที่นี่ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยฟอกอากาศให้กับเมืองหลวงอีกด้วย

ผลจากการดำเนินโครงการสังคม ชุมชน ประชาชนผู้รับบริการได้ประโยชน์จากโครงการ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) ดังนี้คือ ประชาชนได้สวนสาธารณะขนาดใหญ่แห่งใหม่ใจกลางเมือง ๑ แห่ง และประชาชนมีความเจริญใจจากภูมิทัศน์บริเวณถนนเจริญราษฎร์ที่สวยงาม เป็นระเบียบ และร่มรื่นขึ้น เขตสาทรเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง) ตั้งอยู่ที่จากถนนสาทร วิ่งใต้ทางด่วน สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะ อยู่ทางขวามือก่อนถึงสี่แยกถนนเจริญราษฎร์ ตัด ถนนจันทร์ (ข้างทางด่วนบางโคล่-แจ้งวัฒนะ) เปิดให้บริการเวลา ๕.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.