ชีวประวัติ

คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์

คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์

คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ มีนามเดิมเป็นภาษาจีนว่า “ไหล่คือไตย์” คนทั่วไปเคยเรียก “หลงจู๊บั๊ก” ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ดูแลในกิจการโรงสุราบางยี่ขัน ในตำแหน่งผู้จัดการหากเทียบกับสมัยนี้ก็เท่ากับอธิบดีภายหลังท่านได้ดำเนินการจนได้รับสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นสุสาน “แต้จิ๋วซัวจึง” มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่

ในสมัยท่าน มีคนจีนที่เข้ามาพึ่งอาศัยพระบรมโพธิสมภารและจบสิ้นชีวิตลง จะหาสถานที่ฝั่งศพยากลำบากประกอบกับเกิดโรคระบาดและสงครามโลก มีคนล้มตายเป็นอันมาก ขณะเดียวกันมูลนิธิปกเต็กตึ๊ง ซึ่งได้ก่อตั้งเพื่อดำเนินการสาธารณกุศล ได้นำร่างที่เสียชีวิตจากที่ต่างๆ มาฝั่งร่วมที่สุสาน ท่านจึงได้ริเริ่มสร้างสุสานที่ฝั่งรวม คือ “บ่วงหยิ่งหมอ” ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ซึ่งคาดว่ามีการนำผู้เสียชีวิตมาฝั่งไว้รวมจำนวนกว่า ๘๐,๐๐๐ ศพ และให้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อการดูแลการดำเนินงานที่สุสาน จำนวน ๗ คน

คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ ได้ตั้งปณิทานการใช้ที่ดินในด้านการบำเพ็ญกุศลและสำเร็จลุล่วงไปตามประสงค์ แม้ว่าในระยะแรก่อนที่จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ท่านต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพบที่นำฝูงวัวมาเลี้ยงในที่ดินอยู่ก่อนหน้านั้น และพยายามเข้ายึดครอง ท่านใช้เวลาประมาณ ๓๘ วันที่จะต้องรังวัดที่ดินเพื่ออกโฉนด จนได้รับกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ตัวท่านและคณะกรรมการได้ดูแลงานสุสานเป็นอย่างดี จนท่านได้ถึงออกอนิจกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕

ปัจจุบันยังมีทายาทของคุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ ที่ยังคงติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมแต้จิ๋วฯที่ดูแลสุสานอยู่ คือ คุณสุจินต์ สุจินัย ซึ่งเป็นบุตรคนที่ ๓ ของคุณหลวงมีชื่อจีนว่า “ไหล่กิมหู”