ข้อมูล

สารทจีนเดือน ๗ และงานบุญเทกระจาด

สารทจีนเดือน ๗ และงานบุญเทกระจาด

      สารทเดือน ๗ เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนของชนชาติต่างๆ ในเอเชียรวมทั้งคนไทยด้วยสารทจีนตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗ สารทไทยตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ เหมือนกับทางภาคกลางงานทำบุญถวายสลากภัตภาคเหนือที่เรียกว่ากินก๋วยสลาก ภาคอีสานเรียกว่าทานข้าวสลาก ภาคใต้เรียกวิธีส่งตายาย สารทจีนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเทศกาลตงง้วง ตามประเพณีเชื่อว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เดือน ๗ ประตูนรกจะเปิด ให้พวกภูตผีปีศาจขึ้นมาเมืองมนุษย์เพื่อรับส่วนบุญและแสวงหาอาหาร เดือน ๗ จึงเป็นเดือนของภูตผีปีศาจ ด้วยเหตุผลนี้ประชาชนจึงพากันทำบุญสวดมนต์ทำพิธีกรรมแผ่ส่วนกุศลให้พวกผีไม่มีญาติ ที่เรียกว่า “โพวโต่ว” เพื่อช่วยให้พวกทูตผีปีศาจก้าวพ้นทะเลแห่งทุกข์

      มีตำนานศาสนาพุทธมหายานเล่าขานกันว่า พระโมคัลลานะตอนออกบวชใหม่ๆ ได้เพ่งญาณจักษุมองหามารดาที่เพิ่งจะลาโลกไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง มารดาของท่านไปตกนรกอดอยากหิวโหย ญาติทำบุญส่งข้าวปลาอาหารไปให้ ก็ถูกพวกผีอื่นๆ แย่งไป พระโมคัลลานะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ มารดาได้รับอาหารเหล่านั้นกลับกลายเป็นถ่านที่ลูกกินเป็นไฟกินไม่ได้ พระโมคัลลานะ จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระองค์ฟัง พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่า ทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ ให้นำผลไม้ไปเซ่นไหว้ทูตผีปีศาจทั่วทั้งสิบทิศ ทำเช่นนี้ก็จะช่วยมารดาให้พ้นจากความอดอยากได้ พระโมคัลลานะทำตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้า ข้าวปลาอาหารที่อุทิศไปให้มารดา มารดาได้รับและไม่รุกเป็นไฟอีก นับแต่นั้นมาชาวพุทธทั้งหลาย ก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องและผีไม่มีญาติทั้งหลายในช่วงสารทเดือน ๗ เมื่อเซ่นไหว้เสร็จแล้วก็จะนำของที่เซ่นไหว้ไปแจกคนยากจน เรียกว่างานเทกระจาด ในเมืองไทยก็ทำเช่นนี้เหมือนกัน โดยเฉพาะโรงเจศาลเจ้าต่างๆ เขตสาทรมีโรงเจอยู่หลายแห่ง มีศาลเจ้านับสิบแห่ง เมือถึงสารทเดือน ๗ ก็จะทำการเซ่นไหว้ผีไม่มีญาติแล้วจะคูปองให้กับคนที่ยากไร้มารับข้าวสารอาหารแห้ง เข้าแถวเป็นกิโลเมตรกันทีเดียว