ข้อมูล

รหัสกิจกรรม

1401

ชื่อกิจกรรม

เตรียมน้องใหม่ ให้พร้อม เข้าสู่รั้ว SLC

วันที่ทำกิจกรรม

23 เมษายน - 26 กรกฎาคม 2561

ไฟล์กิจกรรม

de0007.pdf